Missie


 
 
Vanuit een visie op economische logica herdefineert Trimoteur marktsectoren en realiseert de implementatie middels management en kapitaal.

Trimoteur gebruikt gebeurteniseen en impulsen die marktsectoren en bedrijfstakken kunnen veranderen, zoals bijvoorbeeld veranderingen in wet- en regelgeving en technologische doorbraken, om de structuur van een bedrijfstak te herdefinieren. Daarnaast initieert Trimoteur zelf verandering in marktsectoren en bedrijven door de introductie van nieuwe bedrijfsconcepten en -processen.

De focus ligt op veelal in Nederland gevestigde productiebedrijven of industriele dienstverleners met een toegevoegde waarde van meer dan € 50 miljoen.

Een actieve betrokkenheid als aandeelhouder en bestuurder is een belangrijke voorwaarde, alsmede de volledige betrokkenheid van alle sleutelfunctionarissen van de onderneming. Bij deze groep wordt altijd aangedrongen om actief te participeren in zowel de waardestijging van de onderneming als de daarbij behorende risico's.

Trimoteur trekt de benodigde gelden per investering aan. Hoewel deze over het algemeen betrokken worden van de grotere investeringsmaatschappijen, zijn er ook projecten waarin informal investors deelnemen. Bovendien wordt de aandeelhouders van de geacquireerde bedrijven desgewenst de mogelijkheid geboden om in de koopholding te participeren op vergelijkbare basis als de investeringsmaatschappijen of de informal investors. Trimoteur stelt geen tijdslimiet aan haar financiele betrokkenheid.