Case Brouwer Groep
 
Cases
 
De Brouwer Groep is de op-één-na-grootste grafimedia groep van Nederland. Na vijftien jaar van groei komt de groep in 2004 in grote financiële problemen en staat aan de rand van de afgrond. Trimoteur komt in drie weken tijd met een oplossing en voert een aanzienlijke herstructurering door: overcapaciteit wordt afgebouwd, verlieslatende bedrijven worden gesloten of afgestoten en de holding wordt volledig afgebouwd. De Brouwer Groep wordt omgebouwd in een groep van zelfstandige werkmaatschappijen, die wel samenwerken maar op eigen benen moeten staan.

Na sterke groei grote problemen

De Brouwer Groep vindt zijn oorsprong in de overname van Brouwer Offset in 1988 door Willem Vermeulen en Arie Velthuyzen van Zanten. Groeiend vanuit de locatie in Delft worden in snel tempo drukkerijen overgenomen en samengevoegd in één groep. De grote sprong voorwaarts -Velthuyzen van Zanten heeft dan inmiddels de onderneming verlaten- komt met de overname van de drukkerijen van Wegener in 1999 en van de drukkerijgroep van De Telegraaf in 2001.

De Brouwer Groep krijgt echter -zoals de gehele grafische sector- te maken met teruglopende volumes bij haar klanten en prijsdruk door overcapaciteit. Met name in de rotatie-offset-activiteiten lopen de resultaten sterk terug. Tegelijkertijd lopen de reorganisatielasten aanzienlijk op. In 2003 komt het resultaat uit op € -35 mln. De omvang van het verlies wordt pas in de laatste maanden van het jaar in zijn volle omvang zichtbaar. Het onverwacht grote verlies gekoppeld aan een gebrek aan daadkracht bij het management en slechte vooruitzichten slaan het vertrouwen onder het bedrijf weg.


Binnen drie weken een oplossing

De Brouwer Groep verkeert dan al enige tijd bij de afdelingen Bijzonder Beheer van het bankconsortium van ABN Amro, ING Bank en Friesland Bank. Het consortium zegt de kredietovereenkomst op, maar gaat wel met een ‘stand-still’ akkoord. Als vervolgens NMB-Heller de bevoorschottingspercentages reduceert komt de Groep in acute liquiditeitsproblemen. Dit zet een ‘domino-effect’ in gang: kredietverzekeraars zeggen de dekking op omdat betalingstermijnen overschreden worden, waardoor crediteuren vorderingen eerder gaan inroepen en de liquiditeitsdruk wordt versterkt. In het voorjaar van 2004 kunnen een aantal malen zelfs de salarissen niet meer op tijd betaald worden. Begin mei doemt een faillissement op.

Op 6 mei 2004 sluit Trimoteur met het consortium van banken een overeenkomst om te trachten de Brouwer Groep van de ondergang te redden. Binnen drie weken presenteert Trimoteur een herstructureringsplan met uitzicht op verbetering en een nieuwe toekomst. Het plan -genaamd ‘Doordrukken’- voorziet in een drietal maatregelen om het bedrijf te redden: (1) de overcapaciteit in de rotatie-offsetactiviteiten wordt afgebouwd door het sluiten van twee drukkerijen en concentratie van de activiteiten in één bedrijf; (2) de verlieslatende ondernemingen worden gesloten of afgestoten; en (3) de holding wordt volledig afgebouwd waarbij alle activiteiten en ondernemerschap terug in de werkmaatschappijen wordt gebracht.


Hieronder staan de cases waarin Trimoteur investeert of geinvesteerd heeft. Bekijk ze door er met de muis overheen te gaan. Klik erop om een case volledig te zien.
Sandd
Customs Support
Pharma Bio-Research
IRIS Koeriers

Video


Video over Brouwer Groep
(Windows media - 1,5 minuut)